IL Gneist

Blir skadet

Blir skadet
Det gjelder to ulike forsikringsordninger for friidrettsutøvere, ut fra alder.

Barn (0-13år):


Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret.

http://www.nif.idrett.no/t2.aspx?p=19888

Forsikringsvilkår : http://www.nif.idrett.no/files/%7B1F6AE2AD-A823-4FCB-A523-4F3D13A48B02%7D.pdf

Skademeldingsskjema : http://www.nif.idrett.no/files/%7BB34AE52D-42FD-4372-B558-464917477F67%7D.pdf

 (0-13år):For utøvere som er 13 år og eldre, er friidrettskortet obligatorisk, og ved betaling av friidrettskortet er man forsikret.

Informasjon om friidrettskortet og forsikring : http://www.friidrett.no/friidrettskortet/Sider/Friidrettskortet.aspx

Forsikringsvilkårene er ikke lagt ut offentlig. De viktigste punktene er gjengitt under:

"
For alle spørsmål om forsikringens dekning kontaktes DnB NOR Skade Bedrift - tlf. 22 97 89 74.

NB! Det er viktig å poengtere at utøvere som ikke betaler friidrettskortet ikke er forsikret for skade og ulykker i forbindelse med trening og konkurranse. "

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift