IL Gneist

Kunstgress-prosjektet

Kunstgress-prosjektet

Her kommer informasjon om vårt prosjekt for å utvikle og oppgradere fotballbanene i Ytrebygda.

Foreløpig finner du her
bilder fra legging av kunstgress på 5'er-banen på Aurdalslia skole (åpnes i nytt vindu)
bilder fra legging av kunstgress på 7'er-banen på Ytrebygda skole (åpnes i nytt vindu)

- informasjon om kunstgresset som er lagt på YTREBYGDA SKOLE
- informasjon om arbeidet med å legge kunstgress på SANDSLIBANEN


YTREBYGDA SKOLE
-------------------------------------------------------------------------------
INFORMASJON KUNSTGRESS YTREBYGDA SKOLE

Til trenere / lagledere / foreldrekontakter i Gneist

Mandag 17. oktober settes lysene på på Ytrebygda. Lysene går på ved mørkets frembrudd.
Lys på lysstolpen ved volleyballbane er på til kl 22:00. Lysene på den andre stolpen slukker kl 22:15.

Kunstgressløsningen som er valgt på Ytrebygda, regnes som et av de aller beste på markedet.
Like etter at leverandør hadde lagt kunstgress på Ytrebygda, reiste de østover for å og legge tilsvarende løsning for Adeccoliga-laget Asker.

Vi er svært takknemlige for at Bergen og Omeng Entrepenør AS (entrepenør) og B.E.A (elektriker) har gitt all arbeidsinnsats som dugnad i prosjektet.
De har kun fakturert direkte kostnader. I tillegg har klubben bidratt med dugnadsinnsats.

Prosjektet har en total prosjektkostnad på ca kr 1,7 mill som er betalt av Trond Mohn !

Fotballgruppen disponerer fotballbanen ved Ytrebyda skole.
Volleyballbanen er et nærmiljø-anlegg, her har fotballgruppen ingen disposisjonsrett.
Ingen fotballlag har derfor rett til å fortrenge andre som benytter volleyballbanen.
Er den ledig, kan den selvfølgelig brukes.

De lag som har fått treningstid på banen, må påregne noe dugnadsinnsats på anlegget.
Vi har f.eks fortsatt noen trær som skal felles.
Men den viktigste innsatsen kan lagene gjøre i forbindelse med trening.
Vi oppfordrer lagene til å holde banen ren. Det verste for kunstgresset er løv, barnåler, bananskall etc som råtner.
Hvis 1-2 foreldre tar med seg en rake og rydder f.eks volleyballbanen, rundt ballfangernettet og rundt målene når laget trener, så vil dette hjelpe oss å holde banen god.

Det vurderes ulike driftskonsepter, banen skal ryddes, børstes og harves.
Foreløpig foreligger det ingen planer om å rydde banen for snø i vinter.

Vi vil komme med informasjon om Sandslibanen og Hjellestadbanen i løpet av oktober.

Med vennlig hilsen
Anleggskomiteen i I.L. Gneist

Stig Hammersland / Marit Helle Østervold/ Per Inge Larsen


Ved spørsmål om kunstgressanlegget på Ytrebygda: Kontakt Per Inge på mail: per.inge.larsen@online.no

 

SANDSLIBANEN
-------------------------------------------------------------------------------
INFORMASJON KUNSTGRESS SANDSLIBANEN

[En oppdatering; det siste som er sagt er at vi håper at banen kan være ferdig til sesongstart 2012.]

Historikk:
I 2010 var I.L. Gneist sterkt involvert i prosessen og bidragsyter bak løsningen om en forretningsavtale mellom Statoil og Bg Kommune.

Vi anbefalte en løsning hvor Statoil oppgraderte Sandslibanen til kunstgress mot at Statoil fikk låne Petedalsmyra i 3 år til parkering.

I 2011 har vi, naturlig nok, havnet på sidelinjen mens Statoil og Bg Kommune har forhandlet og konkretisert forretningsavtalen.
I denne forbindelse har Bergen Kommune gjort en god del avklaringer knyttet til å bruke Petedalsmyra som parkering. Blant annet måtte midlertidig bruksendring avklares med Kulturdepartementet.
I tillegg skulle avtalen behandles som sak i byrådet.
Forretningsavtalen ble undertegnet like før sommerferien i år.

Kommunen har i tillegg foretatt omorganisering internt hos seg, og saken har derfor ikke hatt fokus mht realisering i sommer / tidlig høst.

Prosess fremover:
Nå er saken imidlertidig tildelt en saksbehandler og vi er igjen "på banen".
• Saksbehandler har lovet at prosjekteringsarbeidet skal ut på anbud (Doffin.no) i løpet av oktober måned. Denne må ligge ute 2-3 uker.
• Deretter kommer en utvelgesprosess på hvem det er som får oppdraget med å prosjektere banen.
• Deretter skal banen prosjekteres, og prosjekteringsresultatet skal avklares med kommunen.
• Deretter skal realiseringen ut på anbud (Doffin.no), varighet ca 1 mnd.
• Deretter er det ny utvelgelsesprosess for å velge entrepenør / leverandør.
• Så er spørsmålet hvor raskt entrepenør har mulighet for å starte arbeidet.

Kommunen må overholde strenge formelle krav mht slike anbuds- og utvelgesesprosesser, derfor tar dette tid.

Vi kan derfor ikke forutse når banen står ferdig.

Det som er vårt mål er at grunnarbeidet påbegynnes rett over påske neste år. Bergen Kommune antar at banen påbegynnes nær sommeren neste år. Realiseringen vil ta ca 2 måneder.

I og med at selve realiseringen ikke er nært forestående, har vi ennå ikke hatt dialog med fotballgruppen om treningstider / stenging av anlegget. Det vil vi gjøre når det nærmer seg.

Og:
I vår visjon, informasjonsblad om kunstgress, hadde vi tegnet inn 2 stk 5'-er-baner på tilstøtende område. Bergen Kommune har nå lovet oss 1 stk 5'er-bane dersom dette kan realiseres innenfor de kostnadsrammer forretningsavtalen har. Det er vi svært godt fornøyd med.


Liland, 18.oktober.2011

Med vennlig hilsen
Anleggskomiteen i I.L. Gneist

Stig Hammersland / Marit Helle Østervold/ Per Inge Larsen

 

 

 

 

 

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift