IL Gneist

TELENOR XTRA GNEIST FOTBALL-AKADEMI

TELENOR XTRA GNEIST FOTBALL-AKADEMI

PÅMELDING SKOLEÅRET 2015/2016 TELENOR XTRA - IL Gneist Fotball-akademi

IL Gneist sitt Fotball-Akademi er godkjent av Norges Fotballforbund. Godkjenning gir rett til tittelen Telenor Xtra Gneist Fotball-Akademi, og er et kvalitetsstempel for både sportslig innhold og organisatoriske forhold for øvrig rundt driften.

Telenor Xtra Gneist Fotball-Akademi er et helhetlig tilbud med trening, leksehjelp og et enkelt måltid etter skoletid til elever ved barneskolene i Ytrebygda. Vi tar sikte på å starte opp både på Hjellestad (tirsdag) og Sandsli Mandag, tirsdag og onsdag. Gneist Akademiet vil legges opp etter de nasjonale rammeplanene for god fotballutvikling, for barn i aldersgruppen 9-12 år. Vi trener på kunstgressbanene våre.

Tilbudet er for de som er interessert i fotball og trening, og som ønsker ekstra oppfølging med kvalifiserte trenere.

Vi vil i år videreutvikle konseptet vårt og dette vil deltagerne spesielt merke i forhold til fotballaktivitetene. Vi skal utvikle den enkeltes ferdigheter i enda større grad. Vi ønsker derfor både tidligere deltagere og nye deltagere velkommen. Vi oppfordrer også jenter til å melde seg på.

Telenor Xtra Gneist Fotball-Akademi følger skoleruten, med oppstart mandag 4. januar 2016.

Ansvarlig
Hovedansvarlige: Morten Christensen, Tarjei Mork Øren og Børge Haugsdal.

Åpningstid
Det planlegges med åpningstid 3 dager pr uke. Gneist FFO åpner kl 13:30 og stenger kl 16:30.  

Deltakeravgift
Deltakeravgiften pr måned er:
1 dag pr uke: kr. 500,-
2 dager pr uke: kr. 1000,- 
3 dager pr uke: kr. 1500, -

 

Mål for Telenor Xtra

1. Utvikle norsk fotball

• Klubbutvikling (Sportsplan og nøkkelroller) – Kvalitet på aktivitet

– Variasjon ift klubbaktivitet

– Utviklingsmål – Utvikle ferdigheter

 

2. Pedagogiske stikkord:

Bli sett – ta ansvar

• Trygge/klare rammer – Se alle

– Gi ansvar, ta ansvar – Mobbefritt

– Medbestemmelse

 

3. Bidra til gode vaner

• Kosthold – Lekser – Hygiene – Skape selvstendighet – Respekt – Folkeskikk

– Planlegging – Fair Play

 

4. Skape bevegelsesglede

• Variert aktivitet – Ny aktivitet

– Stimulere til mer aktivitet

 

Daglig timeplan

  • 13:30 – 14:45 – mottak av barn. Bespisning, leksehjelp

  • 15:00 – 16:15 – treningsøkt iht ukeplanen

  • 16:15 – 16:30 – bytting, rydding og henting

 

Utstyr
Deltakerne vil få bag og treningstøy.  
 

Påmelding:    Klikk her for påmelding til deltager.no. En binder seg for et halvår av gangen.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift